Tre hemsidor som innehåller mycket information

  Universal Wind Offshore AB
Deras hemsida är inte uppdaterad sedan slutet av 2009. Vid samtal jag haft med bolaget i sept. 2012 säger man att det hela ligger på is tills vidare pga. dålig ekonomi i projektet. /AK
 

2009-03-05. Miljööverdomstolens dom som innebär upphävande av Miljödomstolens dom. Konkret innebär det avslag på Skottarevsprojektet. Favonius har emellertid sagt att man skall föra ärendet till HD. Återstår väl att se om man får prövningstillstånd.
2008-03-05. Falkenberg Energi lämnar Skottarevet, artikel i HN
2007-12-08. Miljödomstolen gav 2007-12-07 tillstånd för 30 vindkraftverk på Skottarevet, ca. 8 km utanför Falkenberg

      

2007-09-11. Vindkraftverken rostar. Artikel från näringslivets nättidning Mentoronline.se om  problem som börjar dyka upp.
2006-02-17 Insändare i HP från Bo Ljungberg angående Skottarevet och svar på tidigare insändare från Per Ribbing.
2006-01-18 Göran Hagert, Långasand, har ställt frågor till Favonius och fått svar. Här kan du läsa frågorna, svaren samt därefter Görans kommentarer
2006-01-09 brev från Steninge Natur- och Miljöförening till Favonius, Länsstyrelsen i Halland, Halmstad kommun och Falkenbergs kommun
2006-01-06 Brev och följebrev från aktionsgruppen Fri Horisont till Favonius
2005-12-28 Läs om projektet Stora Middelgrund
2005-11-28 Meddelande från Tommy Karlsson om rödlistade marina arter i området Skottarevet
2005-10-28 Debattinlägg i HP av Mats Thulin
2005-10-07 Debattinlägg i HP av Mats Thulin
Föreningen svenskt Landskapsskydd. Intressant sida med massor av information och länkar
2005-09-29 Estetiken är etikens moder. Ett inpass i HP´s kultursida av Andreas Kassel
2005-09-20 artikel i HN med anledning av att kommunråden i Falkenberg uppvaktades
2005-08-21. debattinlägg från Mats Thulin
2005-03-15, Halmstads Kommunstyrelses yttrande gällande Skottarevsprojektet
2005-08-12, Debattinlägg från Thomas Göransson
2005-08-12, Debattinlägg från Björn von Sydow
2005-08-10, Bo Ljungbergs svar på Göran Glemmes inlägg 2005-08-06
2005-08-06, Debattinlägg från Göran Glemme.
Här finner du en namnlista. Syftet är att med så många namnunderskrifter som möjligt påverka tillståndsmyndigheter så att kravet på vindkraftparken blir att den placeras minst 2 mil utanför vår kust.
Skriv ut sidan. fyll i med så många namn som möjligt och skicka den till angiven adress.

 
Läs mer om projektet. När du kommit in på favonius hemsida klickar du vidare på knappen Tillstånd (som finns i raden högst upp) och sedan bläddrar ner på sidan finner du en pdf-fil som innehåller in 28-sidig landskapsanalys.
Visualisering av det norra alternativet, romb, sett från Göstas
Visualisering av det södra alternativet, romb, sett från Göstas
Aktionsgruppen Fri Horisont, skall verka för att vindkraftparken byggs så långt ut som möjligt.
Bild som visar föreslagen placering.
Inbjudan till de medverkande från Falkenbergs Energi, Länsstyrelsen, Favonius AB, Triventus Consulting AB, Falkenbergs kommun.
Projekt Skottarevet är beläget i Kattegatt utanför Falkenberg. Läs här på projektets hemsida
Torsdagen den 26 maj 2005 kl. 19.00

Många människor i Steninge berörs om vi får en vindkraftpark en bit ut i havet. Kunskap är alltid en bra grund för diskussion och synpunkter.
Därför ordnar Steninge Natur- och Miljöförening ett informationsmöte torsdag den 26 maj
kl. 19.00 på Steningegården.
(Steningegården är det stora gula huset som ligger en bit bakom Boris Mack).

Från Falkenbergs Energi, som är projektägare, kommer Jan-Åke Jacobsson.

Från Triventus Consulting AB, som gör miljökonsekvensutredningen kommer Emelie Johansson.

Vidare skall vi försöka få dit någon från Länsstyrelsen.

Från Steninge Natur- och Miljöförening kommer Ann och Are att vara värdpar och sammanhållande.
Om installerad vindkraft i andra länder


                                          Denna sida senast uppdaterad 2014-05-07