Länkbank

Myndigheter m m
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket
Bokföringsnämnden (BFN)
Boverket
Datainspektionen
Finansinspektionen
Försäkringskassan
Kommerskollegium
Konkurrensverket
Konsumentverket
Nutek
Patent- och registreringsverket(PRV)
Post & Telestyrelsen
Premiepensionsmyndigheten
Regeringen
Riksbanken
Riksdagen
Riksförsäkringsverket
Riksgäldskontoret
Riksskatteverket
Statistiska centralbyrån (SCB)
Sverige Direkt
Tullverket

Banker
Föreningssparbanken
Handelsbanken
Nordea
Posten
S E B

Kreditupplysningar
CreditSafe
Dun & Bradstreet
UC

Försäkringsbolag
Alecta
AFA
Folksam
Länsförsäkringar
Skandia
SPP

Organisationer
ALMI Företagspartner
BAS-gruppen
Business and Innovation Center (BIC)
Exportrådet
Företagarnas Riksorganisation
Industrifonden
Jobs and Society
Redovisningsrådet
Svenskt Näringsliv

Aktier m m:
Aktiespararna
Aktiemarknadsnämnden
American Stock Exchange
Dow Jones
Morningstar
Nasdaq Stock Market
Nordic Growth Market
Stockholmsbörsen

Tidningar/media
Affärsvärlden
Aftonbladet
CNN
Dagens Industri
Dagens Nyheter
The Economist
Expressen
Financial Times
Göteborgs-Posten
New York Times
Privata Affärer
Svenska Dagbladet
SVT-nyheter
Sydsvenska Dagbladet
TT
TV4
Veckans Affärer
Wall Street Journal

Resor
Resfeber
SAS
SJ

Övrigt
EU
Konsumenternas försäkringsbyrå
Nya pensionsystemet
Smelink